S.P.G. Old Guard

skupina historického šermu

Kdo jsme

Skupina S.P.G. Old Guard je v současnosti jednou ze skupin, které se v České republice věnují svébytnému uměleckému odvětví, které se obvykle nazývá ne zcela přesně „historický šerm“, a které se v našich zemích rozvíjí již několik desetiletí. Cílem českého historického šermu bylo od počátků předvádění starých bojových umění na pozadí divadelní formy představení, na rozdíl od evropského ekvivalentu, jímž je tzv. re-enactment, tedy předvádění, či ještě lépe prožívání „oživené historie“, kde bojová umění sama o sobě nejsou podstatná. V průběhu doby vznikly desítky, dnes již snad stovky skupin historického šermu, pro každé období bylo ale vždy charakteristických několik, které udávaly směr a laťku úrovně v tomto oboru.

Počátky skupiny historického šermu S.P.G. Old Guard můžeme vystopovat již před téměř před dvaceti lety. Tehdy začalo vznikat uskupení zkušených šermířů, kteří své zkušenosti získali v řadách renomovaných brněnských souborů (Rex, Manus armata, Herold a další), a našli společný pohled na možnosti dalšího rozvoje historického scénického šermu. Tito založili soubor Stará garda a pokusili se učinit další krok ke kvalitativnímu posunu úrovně a náročnosti divadelních historicko-šermířských představení. Výsledkem několikaleté práce bylo dodnes vzpomínané představení Předkové předků, kde se skvělý scénář Michala Kořínka na námět Petera Kozy snoubil se citlivou Kořínkovou režií a použitím řady neotřelých rekvizit, efektů, kostýmů z období landsknechtů a v neposlední řadě neobvykle velkým množstvím účinkujících.

V dalším období proběhly ve Staré gardě personální změny, a posléze se z ní vydělila pětičlenná skupina, která od roku 2002 pracuje a vystupuje pod názvem S.P.G. Old Guard. Přátelé dobře vědí, že pod zkratkou S.P.G. se neskrývá nic jiného, než trocha nadsázky a humoru, symbolizující „vyzrálost“ členů sdružení, tedy: Stará Plešatá Garda.

S.P.G. Old Guard se zabývá realizací šermířských divadelních představení různých historických období od rané gotiky, přes renesanci, baroko až po období napoleonských válek. Věnuje se i rozsáhlým realizacím s využitím až několika set osob (kdy využívá rozsáhlou databázi spřátelených skupin historického šermu a historických vojenských jednotek). Důraz při komponování vystoupení S.P.G. Old Guard je kladen na diváckou atraktivitu, při zachování vysoké úrovně zpracování historických reálií, kostýmů a vysoké úrovně odpovídajících dobových šermířských technik. Výjimkou není ani užívání speciálních efektů.

„Vlajkovou lodí“ současných představení skupiny je Proč a pro koho. Je jakýmsi ideovým pokračováním a nadstavbou vystoupení „Předkové předků“, jak co do historického období, propracování scénáře, zvukové i světelné režie a speciálních efektů. Přípravy scénáře i režie se tentokrát chopila brněnská legenda Ivan Lisický, a výsledek můžete vidět sami, pokud toto představení navštívíte.


Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict